Ruinas | 1 | La princesa que miraba las estrellas fugaces

| Traducción en castellano debajo ^^ |

★★★
O ceo encheuse de estrelas fugaces.

A princesa Xania contemplounas en silencio desde o seu cuarto, cun doce sorriso, apenas asomada á ventá para non romper o feitizo da noite. Cando a maior parte do mundo durmía, o ceo espertaba e a princesa, que coñecía aquel segredo, trataba de agardar esperta para non perder aquel máxico momento. Moitas só eran pequenos puntos de luz que nun suspiro cruzaban o firmamento, pero tamén había estrelas que deixaban halos espectaculares xusto antes de esvaecerse.

Tiña que ser triste a vida dunha estrela fugaz: existir tan só un efémero momento, brillar con todo ese esplendor para desaparecer un segundo despois. Para sempre. Converterse en po esparexido polo vento.

A princesa cría que todas as persoas estaban unidas polo po das estrelas fugaces e que algunhas persoas incluso podían facelo brillar de novo. Deixou as cortinas abertas por se a brisa lle levaba un pouco do po das estrelas e sentou no escritorio, ó carón dunha candea. Sempre lle dicían que non se puxese a tecer, a escribir, a pintar, a coser, a debuxar, a ler ou, directamente, a existir polas noites, baixo a luz dunha candea, porque acabaría estragando a vista e aínda lle quedaba moito por ver.

Xania nunca lles facía caso. Esa noite, colleu unha pluma e unha lámina de papel e comezou a escribir, ou intentouno. Detívose xusto antes de debuxar a primeira letra porque empezar nunca era doado. Sempre lle pasaba o mesmo e sempre se recordaba que o comezo non era tan importante, que o importante era escribir aquela carta. E entón as palabras fluían e a páxina enchíase. A princesa nunca quedaba satisfeita, quería recoller o esplendor do mundo en palabras e non sabía como facelo. Non importaba, a carta xa estaba escrita. Pola mañá enviaríaa como tódalas semanas, tódolos meses desde había anos.

***

A princesa Xania espertou. Estaba deitada no chan, un chan frío e húmido. Os cristais da fiestra estaban rotos en mil anacos ó seu redor. Ía frío e a noite eterna continuaba fóra. Non había estrelas, non quedaban candeas que acender. O bote de tinta seca aínda repousaba sobre o escritorio, as láminas de papel quebráranse había tempo e o po cubríao todo.

Pero non era po de estrelas, era o po das ruínas dun castelo que trataba de sobrevivir.

A princesa volveu quedar durmida.

Imagen | Pixabay(Castellano)

El cielo se llenó de estrellas fugaces. 

La princesa Xania las contempló en silencio desde su cuarto, con una dulce sonrisa, apenas asomada a la ventana para no romper el hechizo de la noche. Cuando la mayor parte del mundo dormía, el cielo se despertaba y la princesa, que conocía aquel secreto, trataba de esperar despierta para no perder aquel mágico momento. Muchas solo eran pequeños puntos de luz que en un suspiro cruzaban el firmamento, pero también había estrellas que dejaban halos espectaculares justo antes de desvanecerse. 

Tenía que ser triste la vida de una estrella fugaz: existir tan solo un efímero momento, brillar con todo ese esplendor para desaparecer un segundo después. Para siempre. Convertirse en polvo esparcido por el viento. 

La princesa creía que todas las personas estaban unidas por el polvo de las estrellas fugaces y que algunas personas incluso podían hacerlo brillar de nuevo. Dejó las cortinas abiertas por si la brisa le llevaba un poco del polvo de las estrellas y se sentó en el escritorio, al lado de una vela. Siempre le decían que no se pusiese a tejer, a escribir, a pintar, a coser, a dibujar, a leer o, directamente, a existir por las noches, bajo la luz de una vela, porque acabaría estropeando la vista y aún le quedaba mucho por ver. 

Xania nunca les hacía caso. Esa noche, cogió una pluma y una lámina de papel y empezó a escribir, o lo intentó. Se detuvo justo antes de dibujar la primera letra porque comenzar nunca era fácil. Siempre le pasaba lo mismo y siempre se recordaba que el inicio no era tan importante, que lo importante era escribir aquella carta. Y entonces las palabras fluían y la página se llenaba. La princesa nunca se quedaba satisfecha, quería recoger el esplendor del mundo en palabras y no sabía cómo hacerlo. No importaba, la carta ya estaba escrita. Por la mañana la enviaría como todas las semanas, todos los meses desde hacía años. 

*** 

La princesa Xania se despertó. Estaba tumbada en el suelo, un suelo frío y húmedo. Los cristales de la ventana estaban rotos en mil pedazos a su alrededor. Hacía frío y la noche eterna continuaba fuera. No había estrellas, no quedaban velas que encender. El bote de tinta seca aún reposaba sobre el escritorio, las láminas de papel se habían quebrado hacía tiempo y el polvo lo cubría todo. 

Pero no era polvo de estrellas, era el polvo de las ruinas de un castillo que trataba de sobrevivir, que agonizaba. 

La princesa se volvió a quedar dormida.


Imagen | Pixabay#Entrada 4/50

Gracias por leer y déjate llevar por la fantasía...

Comentarios

Entradas populares de este blog

Novoland - The castle in the sky (Reseña)

Reseña: Mahou Tsukai no Yome - The Ancient Magus' Bride

¡¡Tardes de Fantasía cumple 5 años!!